Преминуо наш друг, пријатељ и члан Удружења песника Србије – ПоезијаСРБ – Владимир Тасић

TV PLUS KRUŠEVAC

Поштовани чланови и пријатељи поезије,

Са дубоким жаљењем вас обавештавамо да је данас у петак – 27.03.2020. године, изненада преминуо наш друг, пријатељ и члан Удружења песника Србије – ПоезијаСРБ – Владимир Тасић , дугогодишњи истакнути члан СПС-а, председник Градског одбора СПС Крушевац и члан Главног одбора СПС. Сахрана ће се, у складу са прописаним условима ванредног стања, обавити 28.03.2020.године у 14:00 часова на Старом градском гробљу у Крушевцу. Комеморативни скуп биће организован када се за то стекну услови.
Нека је вечна слава и хвала нашем драгом другу и пријатељу!
Удружење песника Србије – ПоезијаСРБ, Крушевац

БЕЛЕШКА О ВЛАДИМИРУ ТАСИЋУ
Владимир М.Тасић, рођен 30.05.1954.године, у Крушевцу. Завршио крушевачку гимназију, а потом дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Положио правосудни испит. Обављао дужности у правосуђу у својству заменика и Општинског јавног тужиоца у Крушевцу и адвоката. Активно се бавио политиком и именован је за првог Начелника Расинског округа. Бави се писањем и до сада је објавио монографије „Сведочанство за истину“ и „Сведочанство за памћење“, као коуатор „Свет и ми за мир“ и „Расински округ у Нато агресији“. “Прилог за историју Расинског НОП Одреда – Слатинска борба, Стубалска борба, Борба у Мачковцу“. Био је члан редакцијских одбора у више научних изда ња као и главни и одговорни уредник више књига. Био је члан Удружења песника Србије – ПоезијаСРБ са седиштем у Крушевцу. Живео је и радио у Крушевцу.


ОДЛЕТИ СВЕ


Одлети све
И живот
И кад се чини
Да краја нема
Да све је песма
Тек поцрвенела трешња
Увек судбина стигне
На крилима јутра
И у коначност склони
Све сањане жеље
И недосањано сутра

Или је то селидба
Из рупе црне
У неку коначну
Бесконачну иронију
Којом се живот подсмева
Онима који остају
Да за поразима хају
И о срећи
Беспрекорној маштају
Док крах се шуња
Неосетно као магла у души

Одлети све
И живот
Као да га никад
Није ни било
Као да се знанцу само снило
Да је кроз баште цветне
И машту снену
Корачао са незнанцем
Који кад оде
Пустош оставља
Да све се понавља
И у бесмисао тече

Све одлети
И пролети
И патња и нада
И срећа и туга
Човек је ту само да страда
За илузију
За цветни врт
Своју оазу у болу окружења
Своју трешњу црвену
Човек је ту свет да мења
За поколења која долазе
На грешке не пазе
И газе све
И живот оних
Којих као да није ни било…

То је тај точак
Који земљу окреће
И разара мозак
Кад стигне пролеће
И видик се засени
Илузијом вечности
У свету пролазном
Чији смо тек гости

© Љубодраг Обрадовић

 

УМЕСТО ПРЕДГОВОРА

ДА ЛИ ЈЕ КРУШЕВАЧКА ФИЛОСОФИЈА МИРА – СИМБОЛ МИРОТВОРСТВА У СРБА?

На празник Организације Уједињених нација, 24. октобар, Дан оснивања ОУН, миротворни Крушевац, традиционално обележава овај празник као и две значајне годишњице везане за Организацију уједињених нација, које су у оригиналној Крушевачкој философско – миротоворној школи препознали огромне вредности значајне за проучавање и јачање светског миротворног покрета. Крушевац је добио два највећа признања ОУН за стваралачки рад на јачању мира, толеранције и солидарности међу људима, народима и државама света. Највеће признање Организације уједињених нација Медаља мира ОУН који је уручен за изузетне заслуге на пољу јачања свестког мира Српском граду Крушевцу 1986. године, као и признање Весник мира уручен Крушевцу 1991. године. Овако висока признања Међународне заједнице обавезују наш град да непрекидно трага на крхким путевима мира, како би дао скромни допринос успостављању и јачању, сигурно је, једне од највећих вредности човечанства Миру. Овом књигом, подсећамо се свих активности, које су у Српском граду Крушевцу обелжиле протекле године од када се на организован начин свечано прослављају јубилеји ове светске Међународне организације која окупља 193 државе света.

У протеклим деценијама наш Крушевац, је постао захваљујући организованом систему проучавања мира и толеранције, по много чему јединствен град у свету. Уобичајени библијски поздрав гласи: Мир вам! Он је постао традиционални поздрав трију светских монотеистичких религија – Јудаизма, Хришћанства и Ислама. Ми, Православни Хришћани на почетку свакога свога богослужења иштемо од Бога мир, а што подразумева најпре унутрашњи, духовни мир у души сваког човека, мир који и најратоборнијег човека преображава у миротворца, а онда и „Мир свега света”, Мир међу народима и државама.

Крушевљани верују у Бога мира, љубави, доброте и праштања. Ово су и основна начела на којима се заснива Крушевачка миротоворна школа као и философија мира, као јединствена оригинална научна дисциплина која се изучава у овом Српском граду. Зато уопште мир не значи само одсуство рата, него првенствено, присуство духовних квалитета прихватања и поштовања других и другачијих, њихове слободе и достојанства, њиховог богоданог и природног права на сва добра која иначе и себи желимо. Ако се надахњујемо таквом духовношћу, мир ће бити могућ за читаво човечанство. Током протеклих година, у Крушевцу је, изграђена оригинална школа мира. Крушевачка школа мира, утемељена на философији мира и толеранције прихваћена је од бројних поштовалаца идеје, окупила је бројне ученике, студенте, интелектуалаце, који су изучавајући мир, толеранцију и философију мира као културе живота, Крушевац извукли из паланачке летаргије и сврстали га у светски познате градове.

Сигурно је, да је стваралац новог начина мишљења и живота у нашем гра ду био млади професор философије Учитељске школе у Крушевцу, сада ре – дов ни професор Универзитета Павле Б.Бубања. Професор Бубања изграђујући себе, науку коју је стварао и едукујући друге, дао је огроман допринос да Круше – вац буде одликован највећим светским признањима додељених од Организа – ци је Уједињених Нација, за достигнућа на пољу изучавања мира, љубави и то ле ран ције. Његови уџбеници из Примењене философије, Философије мира, Пе да го гије мира,данас су научно штиво, без кога се не може замислити ни један од озбиљнијих научних радова, или излагања на домаћим и међународним Кон ференцијама и Конгресима посвећеним јачању светског мира. Небројано пута су професор Бубања и Крушевац, у домаћим и страним, часописима, члан – цима, књигама, излагањима цитирани и апострофирани као стожер ствара ња науке о миру у Срба, па је ту и дат одговор из наслова овог текста, да је не сумњиво Крушевачка философија мира – симбол миротоворства у Срба! Крушевачка философија мира, стварана у време „хладног рата“ и бло – ко в ске подељености света, у време пада Берлинског зида и рушења најмоћније Со цијалистичке империје СССР, у време наметнутог распада Југославије и уво – ђе ња неправедних економских санкција Савезној Републици Југославији и Ср – би ји, изазивала је велико интересовање угледних научних, јавних и културних по сленика из света који се баве проучавањем и прагматичним јачањем идеје светског мира. Угледни миротоворци из света изражавали су људско и научно интересовање за Крушевачку науку о миру и идеје које су пручавале у малом Српском граду Крушевцу, што је завредело светску пажњу, да овај малени град буде одликован са два највећа светска миротворна одличја Медаља мира и Весник мира.Тако је још давне 1983.године, Крушевац посетио председник Генералне Скупштине Уједињених нација, његова екселенција Пол Лусака, који је овом при ликом изјавио:“У Крушевцу сам нашао Повељу Уједињених нација …На Слободишту сам видео све страхоте рата и понижавање народа. Овај обешени младић, овде на Слободишту, јесте и симбол мира и пример за све нас како се бране мир и слобода“. Господин Лусака, један је од најугледнијих светстких бораца на пољу јачања мира,толеранције и солидарности, па је његово призна – ње нашем граду и родоначелнику Философије мира, дало несумњиви подстрек да се још више ангажују на пољу истраживања миротворства. Највиша светска одликовања додељена нашем граду, Медаља мира и Весник мира, за изузетне заслуге на пољу проучавања и очувања светског мира и толеранције Крушевцу су омогућила да буде поштован, уважаван у међуна ро – д ној заједници због свог оргиналног пропагирања једнакости међу људима, на – родима и државама света, па је у три наврата био организатор и домаћин нај ве- ћих међународних скупова у Србији, међу којима су одржавање седнице Изврш – ног бироа Међународне Асоцијације градова Весник Мира марта 1998.го ди не и Генерална Скупштина ове Асоцијације августа 1999.године, непосредно након злочиначког бомбардовања Србије од стране 19 чланица НАТО. На овим скуповима гости Крушевца су били представаници градова све – та Волгоград, Хирошима, Нагасаки, Женева, Верден, Брајтон, Словен Градец, Праг, Ларнака, Ломе, Морфи, Абиџан, Бандуг, Њу Хевен, и многих других градо – ва носилаца Весника мира.

У току вишегодишњег развијања годишњег рада на пољу проучавања ми ра и толеранције међу људима света, Асоцијација за културу мира и толеран – ци ју са Музејом мира без зидова, у Крушевцу као и сам Крушевац имали су зна – чај ну подршку меродавних светских личности из поља политике, науке, еко но – ми је и религије. Међу многобројним поштоваоцима, миротворног Крушев ца, у гра ду су поводом тога били драги гости или се писменим порукама мира обра – ћали меродваним личностима града, па међу њима посебно истичемо: Сан дро Пер тини, председник Републике Италије, Индира Ганди, председник владе Републике Индије, Жорж Сампајо, председник Португалије, проф.др Иво Јосиповић, председник Републике Хрватске, др Данило Тирк, председник Репу бли ке Сло веније, Васељенски Патријарх Вартоломеј И, Московски патријарси и целе Ру сије Г.Г.Алексеј ИИ и Г.Г.Кирил, Патријарх Српски Г.Г.Павле, Митрополит Дабро- бо сански Г.Г.Николај, Митрополит Црногорски и Архиепископ Цетинњски Г.Г. Амфи лохије, Епископ Нишки и Патријарх Српски Г.Г.Иринеј, Епископ Брани чев – ски Г.Г.Игнатије, Еписком будимљанско – никшићки Г.Г.Јоаникије, Папа Бенедикт ЏВИ, Генерални секретар Уједињених Нација Бан Ки Мун, велики књи же вник Ака демик Добрица Ћосић, један од највећих Српских философа Акаде мик Ми – ха ило Марковић и многи други.

Угледни представници међународне заједнице, и из Србије као и са про – сто ра бивше Југославије, учинили су да Крушевац постане град мира познат у међународној миротворној заједници у кругу са великим градовима света. Наука о миру, и философија мира развијена у Крушевцу, дају огроман допринос тежњама наше отаџбине Србије да се укључи у све миротоворне светске по кре те. Топоними мира у Крушевцу, као што су насеље Уједињене нације, име – на улица по сећању на бивше Генералне секретаре ОУН, вртић,“Голуб мира“, Трг мира и са јединственим Спомеником мира и спомеником Мајка Србија и мај ка Грчка, утемељили су Српски Крушевац у најзначијније и незаобилазне де – сти нације свих посленика идеје философије толеранције, хришћанске љубави и једнакости међу људима, народима и државама.

Носилац активности на представљању Крушевачке науке о миру и ми – ро твор ног покрета у Крушевцу, је Асоцијација за културу мира, толеранцију са Му зе јом мира без зидова Крушевац, посебно се бавила младима и укључива – њем младих у низ активности кроз јавне литерално – ликовне конкурсе. Вели – ким интересовањем за задате теме миротоврци, ентузијасти у Крушевцу, до ка – зи вали су јавности да је мир неисцрпна тема која се непрекидно мора истражи – ва ти и развијати.

Љубав, толеранција и научно искуство, усађено миротворсто према љу – ди ма и народима света уграђивано је у бројне, научне, стручне, новинске и по – пу лар не часописе и саопштења. Стручна Крушевачка миротоворна литература не заобилазан је извор проучавања мира и толеранције широм света. Асоцијација за културу мира и толеранцију са Музејом мира без зидова Крушевац, континуирано прати активности појединаца и организација на пољу изграђивања,проучавања и јачања светског мира, па као највеће признање за ре зултате постигнуте на пољу изградње мира, толеранције и љубави међу љу – ди ма и народима додељује традиционално „ПОВЕЉУ МИРА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ“, појединцима, установама и градовима за изузетне резултате на афирмацији светског миротоворног покрета. До сада су носиоци ове престижне миротовор – не награде били Ивица Дачић, председник Владе Републике Србије, Живадин Јо вановић, ранији министар иностраних послова СРЈ и председник Београдског фо рума за свет равноправних, Генерални секреатар ОУН Бан Ки Мун, Патријарх Мос ковски и целе Русије Кирил, Патријарх Васељенски Вартоломеј И, др Момир Булатовић, бивши председник Владе СРЈ, Економски факултет Универзитета у Нишу, Владика будимљанксо никшићки Г.Г.Јоаникије и постхумно Драгану Јова – но вићу, бившем председнику општине Крушевац, првом Крушевљанину члану Ге нералне Скупштине Међународне Асоцијације градова Весник мира.

Крушевачка наука о философији мира, толеранције и солидарности међу људима, народима и државама света обавезује нас да учинимо све што је у на шој моћи да изградњом и афирмацијом вредности мира, толеранције и љубави међу народима учимо да нашу Планету како то рече философ др Павле Б. Бубања: “Земљу нашу Планету не оствимо без човека“.

Владимир М. Тасић Адвокат – Крушевац

Овај чланак прочитало је 44. посетилаца сајта

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezija.rs/pesnici/omaz/2912/

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.